Heritage First!, prima bienală dedicată patrimoniului cultural din România este un proiect care răspunde unor nevoi clare ale stațiunii Băile Herculane

Relevanța și impactul programului cultural pentru dezvoltarea urbană și culturală a stațiunii

Programul se conformează celor mai recente concepții din domeniul patrimoniului (Convenția cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, Faro, 2005; Strategia europeană pentru secolul 21 privind patrimoniul cultural european, Limassol, 2017; Apelul de la Berlin privind patrimoniul cultural pentru viitorul Europei, Berlin, 2018), conform cărora patrimoniul este o resursă „pe care oamenii o identifică drept o reflectare și o expresie a valorilor, credințelor și tradițiilor lor”. HF! se conformează Strategiei de Dezvoltare Locală a Băilor Herculane – https://primaria-baileherculane.ro/pdf/strategie%202021-2027.pdf – care are ca priorități dezvoltarea infrastructurii culturale și de petrecere a timpului liber. Programul activează spații culturale neutilizate. Se propun soluții alternative pentru desfășurarea de activități culturale, având în vedere faptul că numărul insuficient de evenimente și activități culturale este determinat și de lipsa unor spații adecvate pentru desfășurarea unor manifestări culturale de anvergură. Aceasta fiind o problemă identificată în strategia de mai sus (p50).

HF! are o relevanță formidabilă în ceea ce privește politicile publice locale și județene, întrucât Asociația împreună cu grupul de experți invitat la Băile Herculane, va redacta o serie de recomandări ce vor fi publicate și transmise și către instituții naționale. În același timp, programul propune un mecanism de prezentare și promovare a proiectelor cu impact în sectorul patrimoniului cultural. Acest mecanism ridică gradul de conștientizare a importanței patrimoniului cultural la nivel național și coagulează proiecte, oameni și companii implicate în procesul de salvgardare a patrimoniului cultural. Se răspunde astfel unei nevoi publice și anume elaborarea unui PUZ pentru Zona Centrala Istorica, fiind prima masura pentru implementarea unui program de dezvoltare durabilă a stațiunii (p53 – SDL). Astfel de documente sunt exemple de bune practici ce pot fi preluate de către alte stațiuni balneare sau de către alte peisaje culturale aflate în declin și care necesită suport tehnic pentru revitalizare.

Programul are un caracter inovator prin două aspecte și anume: faptul că în momentul de față în România nu există un eveniment de anvergură care să fie focusat pe patrimoniu cultural atât ca promovare, cât și ca dezvoltare de politici, coagulare specialiști și implicare voluntari. În cadrul evenimentelor de această tipologie, precum bienalele de arhitectură există componente dedicate patrimoniului, iar UNRMI organizează o trienală dedicată strict restaurării. De aceea Heritage First! Propune să aducă în prim plan patrimoniul cultural și multitudinea sa de valențe. Un al doilea aspect inovator este faptul că programul încorporează două tipuri de abordări și anume – top-down prin implicarea mediului de specialitate, implicarea instituțiilor și a investitorilor privați și o abordare bottom-up prin implicarea voluntarilor, a membrilor comunității locale, cât și a turiștilor și a iubitorilor de cultură.

Nu este de asemenea de neglijat parteneriatul public-privat foarte puţin dezvoltat în Băile Herculane, conform Strategiei de dezvoltare locală 2021 – 2027, de aceea coagulând o multitudine de parteneri din mediul privat precum companii Bacolux, Instanto Web sau organizații neguvernamentale precum tribul Artistic, A.C.I.A., Asociația de la 4 conferă un beneficiu pentru localitate, cât și pentru partenerul principal al Asociației Locus în cadrul Herculane Project – Primăria Băile Herculane.

Impactul proiectului se va observa la nivel local atât prin participarea comunității în cadrul activităților propuse, cât și prin impactul rezoluției și a recomandărilor scrise pe care programul le va propune sub formă de concluzii.  Aceste concluzii vor conține: un set de măsuri rezultate în urma conferințelor (și a meselor rotunde),  soluții în urma apelului de idei de arhitectură și măsuri din cadrul analizelor deja disponibile. Totodată, pentru stațiunea de interes național va fi o premieră coagularea unui număr divers de specialiști, reprezentanți ai instituțiilor, oameni de cultură și voluntari, sub egida unui program. Acest aspect va contribui atât la crearea unui mecanism de cooperare la nivelul stakeholderilor locali, cât și un mecanism de atragere a celor mai bune soluții strategice pentru zona culturală locală și națională. Grupurile țintă ale proiectului sunt implicate în organizarea și implementarea acestuia, corelând activitățile propuse de aceștia, cât și de nevoile la care proiectul răspunde  atât la nivel local, cât și la nivel național.

Rezultatele anticipate sunt concrete, defalcate pe activități și sunt o consecință a unui efort colectiv între sectorul public, privat și societatea civilă. Activitățile proiectului au responsabili bine conturați pe categorii, reprezentând astfel o garanție a succesului implementării acestora. De exemplu apelul de idei pentru studenți și expoziția dedicată studenților este organizată de către Asociația de la 4, rezidențele artistice sunt organizate de către ACIA, conferințele au un responsabil din zona de politici publice.

Heritage First! este un proiect dezvoltat de către Asociația Locus, co-organizat împreună cu Asociația Culturală pentru Intervenție Artistică și Asociația de la 4, fiind co-finanțat de către Administrația Fondului Cultural Național având ca partener principal Primăria Băile Herculane și ca parteneri strategici Ordinul Arhitecților din România, Institutul Național al Patrimoniului și ICOMOS. Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

* Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Asociația Locus este o organizație neguvernamentală care își propune să salveze și să promoveze patrimoniul cultural, arhitectural, urban și natural al României. Proiectul principal al organizației este HerculaneProject, o platformă de reactivare a Băilor Herculane, România. Asociația Locus este membră a organizației europene „EUROPA NOSTRA”.

Contacte de presă:

Oana Chirilă, +40 728 123 208 / contact@herculaneproject.ro

Adriana Spulber, +40 741 263 205

Mai multe informații: https://heritagefirst.ro/