INTRODUCERE

 • Asigurarea dreptului la o protecție eficientă a datelor cu caracter personal este un angajament fundamental pe care ni-l asumăm în fața membrilor comunității aBC. În consecință, dedicăm toate resursele și depunem toate eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu legislația aplicabilă în materie din România.
 • Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal (în continuare, Politica GDPR), pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale din acest domeniu. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe websiteul nostru versiunea actualizată a Politicii GDPR.

INFORMAȚII DESPRE NOI

ANTREPRENORIAT CREATIV SRL este întreprindere finanțată din fonduri europene prin proiectul Arhitecții Inovării (ID 142130) în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (citește mai multe detalii  aici  ). Ne poți contacta oricând utilizând adresa de email: hello@antreprenoriatcreativ.ro

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

CUM ARE LOC PRELUCRAREA?

Având în vedere specificul activității noastre, colectăm diverse date cu caracter personal de la membrii noștri în diferite modalități detaliate în acest document. În acest context, îți aducem la cunoștință că prin intermediul site-ului nostru putem prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • Datele tale de identificare: nume, prenume, adresă poștală;
 • Date de contact: număr de telefon, adresă de e-mail;
 • Numele afacerii tale creative;
 • Formarea ta profesională;
 • Tipul organizării profesionale în care te încadrezi;
 • Date personale specifice: date privind produsele digitale achiziționate și altele asemenea.

Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la tine, astfel încât ai în orice moment controlul asupra tipului de informație pe care o oferi. Cu titlu de exemplu, primim informații de la tine astfel: prin completarea formularelor de înscriere / creare cont, prin transmiterea adresei poștale în vederea întocmirii facturii fiscale, etc.

 • Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm anumite informații cu privire la comportamentul tău online în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a-ți personaliza experiența online și a pune la dispoziție conținut adaptat profilului tău. Te invităm să afli mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.
 • Pe site-ul nostru putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii privind cookie-urile.
 • Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, astfel cum sunt acestea definite în Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal (cum ar fi date referitoare la sănătatea persoanei). De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.
SCOPURILE PRELUCRĂRII

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri specifice:

În vederea prestării serviciilor de către ANTREPRENORIAT CREATIV SRL

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • Crearea și administrarea contului tău în cadrul platformei noastre;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv validarea statutului de membru al comunității aBC;
 • Soluționarea problemelor de orice natură referitoare la produsele digitale achiziționate;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările tale cu privire la comenzile plasate pe site.
Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre:

Lucrăm în mod constant la îmbunătățirea platformei noastre astfel încât aceasta să devină un instrument util pentru membrii comunității aBC. În acest scop, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul tău pe website, te putem invita să completezi chestionare sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Pentru marketing
 • În situaţia în care îți exprimi acordul, îți putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/mobile push/webpush etc.), conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse sau servicii care te-ar putea interesa, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.
 • În anumite circumstanţe, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la tine pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile tale fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne poți solicita oricând, prin mijloacele descrise în prezentul document, să oprim prelucrarea datelor tale cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii tale în cel mai scurt timp posibil.
Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informațiile colectate pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială.
Acestea pot include, dar fără a se limita la:

 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei noastre față de eventuale atacuri cibernetice;
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a altor tipuri de riscuri.
CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL?
 • Ca regulă generală, vom stoca datele tale cu caracter personal cât timp ai un cont pe platforma noastră. Ne poți solicita oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.
 • Revizuim datele pe care le colectăm, cel puțin o dată la doi ani, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor tale legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale care ne incumbă.
CUI TRANSMITEM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL?

Putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal pe care tu ni le-ai pus la dispoziţie următoarelor categorii de destinatari:

 • Furnizorilor de servicii de marketing (de ex. Mailchimp (Rocket Science Group, companie cu sediul în SUA);
 • Furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • Furnizorilor de servicii IT;
 • Altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a serviciilor și produselor noastre digitale.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, vom divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice abilitate în asemenea domenii și care pot pretinde acces la date în condițiile legii.

DREPTURILE TALE

Regulamentul general privind protecția datelor îți recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele tale cu caracter personal, printre care se numără:

 • Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale, privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia sau cu privire la destinatarii datelor tale;
 • Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – te poți opune, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al Operatorului;
 • Dreptul de a depune plângere și de a te adresa instanțelor judecătorești – poți depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
 • Datelor cu Caracter Personal și / sau te poți adresa instanțelor judecătorești pentru respectarea drepturilor tale;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Poți contacta în orice moment Antreprenoriat Creativ cu privire la prelucrarea și protecția datelor prin transmiterea solicitării tale prin e-mail la adresa: hello@antreprenoriatcreativ.ro

CUM PROTEJĂM SECURITATEA DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL?
 • Asigurăm securitatea datelor cu caracter personal implementând diverse proceduri fizice, electronice și administrative în vederea protejării informațiilor pe care le colectăm. Transmiterea datelor tale cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație, datele fiind stocate pe servere securizate.
 • Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat al Antreprenoriat Creativ sau colaboratorilor autorizați și numai pentru îndeplinirea sarcinilor specifice pentru a răspunde scopurilor menționate, sub obligația păstrării confidențialității lor.
 • Pentru efectuarea plăţilor, folosim serviciile procesatorului de plăţi Netopia. Pentru mai multe detalii privind politicile Netopia vă rugăm să accesați https://netopia-payments.com/
 • În cazul apariţiei unei breşe a securității datelor cu caracter personal, avem obligaţia legală de a respecta normele specifice în domeniu, respectiv de a notifica breșa de securitate atât ție, cât și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în termen de 72 ore de la producerea acesteia.

Acest document a fost actualizat la data de 8.12.2023