1. Informații despre site

Acest site, antreprenoriatcreativ.ro, este proprietatea ANTREPRENORIAT CREATIV SRL, cu sediul în Brașov, Str. Mihai Viteazu 2, 500174, România, CUI 46333992, J08/1846/2022, numit pe parcursul acestor termeni și condiții antreprenoriatcreativ.ro

Adresa de contact: hello@antreprenoriatcreativ.ro

2. Proprietatea intelectuală

2.1. Conținutul și design-ul antreprenoriatcreativ.ro, inclusiv experiența de utilizare a acestuia precum și bazele de date accesibile prin intermediul său sunt proprietatea antreprenoriatcreativ.ro și sunt protejate prin legislatia română în vigoare. În cazul conținutului preluat de la parteneri pe baza acordurilor încheiate, acestea sunt identificate prin menționarea numelui partenerului lângă textul sau imaginea respectivă.

2.2. Conținutul antreprenoriatcreativ.ro se poate folosi doar pentru folosința personală, iar acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea antreprenoriatcreativ.ro:

  1. îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al antreprenoriatcreativ.ro asupra continutului;
    b. modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea antreprenoriatcreativ.ro
    c. reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

2.3. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email hello@antreprenoriatcreativ.ro

2.4. În condițiile în care consideri că un anumit conținut aflat pe site-ul antreprenoriatcreativ.ro încalcă drepturile tale de proprietate intelectuală, dreptul la viața privată, la publicitate sau alte drepturi personale, ești rugat să trimiți un email la hello@antreprenoriatcreativ.ro cu drepturile încălcate, pentru a permite administratorilor antreprenoriatcreativ.ro să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale.

3. Schimbări ale website-ului

antreprenoriatcreativ.ro își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său. De asemenea, antreprenoriatcreativ.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

4. Modificarea prezentelor Termeni si Conditii

antreprenoriatcreativ.ro își rezervă dreptul să schimbe acești termeni, modificând versiunea și data adoptării noului regulament fără îndeplinirea altor formalități.

5. Legea guvernantă

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentele termeni și conditii, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.